Aydin Bingöl kam o?

Kurmanckî
 
ragêre
Shanike 
Nushte /Nivis 
 Nimûne
Aydin Bingöl serra 1964 de qezayê Mushî Gimgim de amo dinya.

Mektebo verên û wertêyen gimgim de waneno. 1996 Van de zanîngehê musnedarîye qedêneno. Nêzdîyê hîrê serrî Sharistanê Amed, Mersin de, shesh serrî kî Mush û Gimgim de musnedariye keno.

1992 ra hatanî welat terkneno sendîqayî musnedaran de temsilkarîya sharistanî keno û gruba mamosteyê Welatperverî de sey verperseyarî gurîno. Serra 1995 de sey meyman shono Almanya, seba, ke dewleta Tirkî ci ra cerena defêna nêcêreno Kurdistan.


Aydin Bingöl Almanya de mîyandê serranê1996 û 1998 serekîya Yekîtîya Mamosteyên Kurdistanî (YMK) keno.

Çand makaleyê ê bi lehçeya Kurmanckî û kirmanckî ziwan û kultir ser ro kowar û rojnama de vecîyê. Nika komîta însiyatîfî kovara Vate de ro û temsilkarê Berlînî yo.

Yew çêna xo be namê Heval Rusha esta.


  ABingol@aol.com