Pirtûkên Kurmancî

 Kirmanckî

Gencîneya Peyvan

  [1] [2] [3] [4]
 Çûçik û balinde-2, rûpel 9

 vegere


Kurm. Kirm. Tr D |