Pirtûkên Kurmancî

 Kirmanckî

 Gencîneya Peyvan

 [1] [2] [3] [4]
 Endamên bedenê-1, rûpel 5

 vegere


Kurm. Kirm. Tr D |