Kitabê  Kurmanckî

 Kirmanckî
 Xezneya çekûyan   [1] [2] [3] [4]


Kurm. Kirm. Tr | D |

Karo ke na qismê sîte der o, bi kurmanckî amo nushtene. Keso ke biwazo ke nîna ra numuneyan bivênone, ganî qismê "Kurm" --> "Kurmanckî" de nîyadone.

No kitabê fêrkerdishî de seba fêrbîyayena çekuyan û hirakerdena xezna vatenan, bi resim, xaçeperse û cîya cîya rahênan (musayîsh) amo amadekerdene. Kitab de babetê ke amê amedekerdene, her yewê xo 10 rîpelî yo.

No materîyal, vatenê kurdkî yê ke bingeyî yê, xezna înan keno zengîn. Shagirtî bi raya na nîshandayene, nê 12 vateyan nas kenê û qesey kenê. Xo rosernayene, (konsantrasyon) wastene û bi lerz ravêrshîyayêna shagirtan, girêdayîyê ciraamayen û sershîyayena înan a.

 Mijar  Rûpele
Heywanên kedî 1
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
Heywanên kedî 2 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
Heywanên kuvî 1 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
Heywanên kuvî 2 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
Heywanên dirnoxî [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Cok ra çîyêde balkesh o ke hewcedarîya shagirtan seba yardimê pedagogan esta. Na wastene kî vilê ma ser o barêde giran a. No materîyal, amadekerdena îmkanan û raydayene (pratîkî) rê beno hetkar. O, heto bîn ra qolayîye û îmkananê cîyayan pêshkêsh keno.


Ma bi raya tayê nîshanan wast ke misayene bi nê pratîkî asantir bo. Kitab hetê metodî ra hen amo amadekerdene ke wendoxî besebikerê xoser kar bikerêne.
Seba ke merdim rast shêro ser û rind/bash binusno, tayê musnayîshî û xaçepersî kî amê amadekerdene. Tayê rîpelê musnayîshî, vajîme ke (5 û 6) goreyê dereceyê zorîye amê hazirkerdene. Seba hetkarîye, nê di nusxayî sey giran û sivik amê dîyarkerdene.


Shima shîkînê rîpelanê misayîshî bi xo numra bikerê. Kamcî ca û dem de ke shima wast, bî înan shîkînê kar bikerê.

 

© Alan Dilpak