Kitabê  Kirmanckî

 Kurmanckî

 Xezneya çekûyan

 [1] [2] [3] [4]


Kurm. | Kirm. | Tr | |

 

No kitabê fêrkerdishî de seba fêrbîyayena çekuyan û hirakerdena xezna vatenan, bi resim, xaçeperse û cîya cîya rahênan (musayîsh) amo amadekerdene. Kitab de babetê ke amê amedekerdene, her yewê xo 10 rîpelî yo.

No materîyal, vatenê kurdkî yê ke bingeyî yê, xezna înan keno zengîn. Shagirtî bi raya na nîshandayene, nê 12 vateyan nas kenê û qesey kenê. Xo rosernayene, (konsantrasyon) wastene û bi lerz ravêrshîyayêna shagirtan, girêdayîyê ciraamayen û sershîyayena înan a. Cok ra çîyêde balkesh o ke hewcedarîya shagirtan seba yardimê pedagogan esta.

  Mijar  Rîpele
Parçeyên Leschî 1
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
Parçeyên Leschî 2 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
Parçeyên Leschî 3 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
Parçeyên Leschî 4 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Na wastene kî vilê ma ser o barêde giran a. No materîyal, amadekerdena îmkanan û raydayene (pratîkî) rê beno hetkar. O, heto bîn ra qolayîye û îmkananê cîyayan pêshkêsh keno.
Ma bi raya tayê nîshanan wast ke misayene bi nê pratîkî asantir bo. Kitab hetê metodî ra hen amo amadekerdene ke wendoxî besebikerê xoser kar bikerêne.
Seba ke merdim rast shêro ser û rind/bash binusno, tayê musnayîshî û xaçepersî kî amê amadekerdene. Tayê rîpelê musnayîshî, vajîme ke (5 û 6) goreyê dereceyê zorîye amê hazirkerdene. Seba hetkarîye, nê di nusxayî sey giran û sivik amê dîyarkerdene.


Shima shîkînê rîpelanê misayîshî bi xo numra bikerê. Kamcî ca û dem de ke shima wast, bî înan shîkînê kar bikerê.

 

© Alan Dilpak - Aydin Bingöl