Nimûneyên bi Kurmancî  Kirmanckî

Bixwîne, Binivîsîne - 1 - 2
 


Kurm. Kirm. Tr D |