Nimûneyê Kirmanckî

 Kurmanckî
 


Kurm. | Kirm. | Tr | |

GOGE

Arêkerdox : Aydin Bingöl


No kayê domanan be grubêde 4 piyayan ra zêde hetanî des pîyayan êno kaykerdene.
Kayê goge ê laca na û çênekî nê kayî kaynêkene.
No kayî de di namêyê kaykerdoxan estê, yew pîre ya, o bînî kî berze yo.

Acetî nê kayî berze û goge ya.

Berze; Kemera salede pan a û qasê di lapanê kaykerdoxî verin û derga. Zaferîyê kaykerdoxan, xo rê kemeranê panan ra be acetanê destî berze virazenê û kayî ra dima berzeyanê xo seba dolimêde bîne danê we. Gereke her kaykerdox wayîrê yew berzeyî bo.


Goge; Kemerêde gilor a. Giraniya xo qasê nêm kilo ya û girsiya xo kî qasê desto girmikenî ya.
Cayê kayî gereke rashte bo. Di noxtayê kayî estê, ke gereke bêrê kifshe kerdene. Yew seba goge ronayen o û cayo bînî kî seba ke domanî uca ra berzeyanê berzê û bidê goge ro yo. Dergîya miyandê nê di cayênê kifshkerdîyan be texmîn ponc metro ra hetanî hesht metro yo. No çî goranê serranê kaykerdoxan ra gore beno zêde ya kî kêm.

Kaykerdena kayî;
Miyandê domanan ra yew kes ya be zeriya xo, ya kî be mordene beno pîre. Pîre verê kemera goge de vindena. Kaykerdoxî bînî, yanî berzeyî yew be yew berzeyanê xo erzenê ke bidê goge ro. Waxtoke goge cayê xo de bo, zahmeto ke berzeyî bishîkîyê bêrê berzeyanê xo peyde bicêrê û dolimêna berzê. No halde, ke kes cat bikero berzeya xo bicêro, heqê pîre esto, nahetê xeta berzeyî de destê xo ê ro do. Waxto, ke pîre no halde destê xo da kamcî berzeyî ro o beno pîre, pîrê kî cayê dê gêna. Gureyê berzeyan ki o wo ke berzeyanê xo berzê bidê goge ro û goge cayê xo ra durfîyê. Waxto ke yew berzeyî berzeya xo dê goge ro û goge ca ra fîshte dûrî, berzeyîyê, ke berzeyê xo lêyê goge de rê, hetanî ke pîre goge dolimêna bîyaro cayê aye de rono, shîkînê berzeyanê xo bicêrê û shorê cayê berzeye eshtene. Ya kî waxto ke nêresna ta, shîkînê ninga xo berzeya xo sernê. Waxto ke ninga kesî berzeya xo ser ra bo, pîre nêshîkîna, ke destê xo ê rano û ê bivêshno. Yew shertê nê usilî esto. Gereke berzeyî yo ke ninge na berzeye ser, be ninga bîne berzeya xo bino pishta ninga xo ya ke na berzeye ser û berzeye berzo hewa û bi destê xo pê bigêro. Ke serkewt shîkîno shoro xeta berzeye eshtene. Ke sernêkewt, yanî nêshîkîya kemere be destê xo pê bigêro, heqa pîre esta ke destê xo pirano û ê bivêshno bikero pîre. Shertê de bîn; qe kes nêshîkîno ke berzeyê kesêde bînî bigêro pêy de bîyaro, ya kî ninge serno. waxto ke guret, ya kî ninge na ser vêsheno beno pîre.
No kay niya dom keno hetanî ke domanî biwazê kay bikerê.

Serinc: No kay mi rê dewa qazayê Gimgimî Dapage ra Cibraîl Tash û dewa Keça ra Hüsayin Aslanî qesêkerd. Labelê mi kî domantiya xo de no kay kaykerdîbî.