Kurmancî

Zazakî 

Hîndarî

 

Endamên Bedenê

01

02

03

04

05

06

Ev çi ye?
lêva jor
dev