destpêk
 download
 Kurmancî
 Zazakî
 HÎNDARÎ
Hûn dikanin van pirtûkan bikishînin ser kompûterê xwe û jibo karê xwe yê dibistanî bi kar bînin. Emê pir kêfxwesh bibin heger hûn dîtina xwe jibo van xebatan ji me re bi rêya e-mailê bi rê bikin.
Programên pêwîst: Netscape 4+  Internet Explorer 5+
 
Mijar
   KB  ?  
 download
 
321
downl.
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
Tebayên Kedî  01 - 02 - 03 - 04     
Metelok  01 - 02 - 03 - 04