destpêk

 hîndarî

 Kurmancî

 Zazakî

DOWNLOAD

Hûn dikanin van pirtûkan bikishînin ser kompûterê xwe û jibo karê xwe yê dibistanî bi kar bînin. Emê pir kêfxwesh bibin heger hûn dîtina xwe jibo van xebatan ji me re bi rêya e-mailê bi rê bikin.
Jibo van rûpelan   Adobe Acrobat   pêwîst e

Navê Pirtûkê
Besh
Rûpel
   pdf   
   zip   
Gencîneya Peyvan - 1 Qapax, Pêshgotin, ferhengok, çavkanî
11
428
358
Tebayên Dirinde
9
 268
211
Tebayên Kedî-01
9
 214
182
Tebayên Kedî-02
9
 214
162
Tebayên Kovî-01
9
 214
131
Tebayên Kovî-02
9
 268
141
Gencîneya Peyvan - 2 Qapax, Pêshgotin, ferhengok, çavkanî
 11
 375
319
Tebayên Avî
 9
 268
188
Tebayên Binavî
 9
 214
174
Çûçik û Balinde-01
 9
 214
163
Çûçik û Balinde-02
 9
 214
173
Kurm û Kêz
9
214
131
Gencîneya Peyvan - 3 Qapax, Pêshgotin, ferhengok, çavkanî
  6
  268
230
Mêwe-01
 9
 214
129
Mêwe-02
 9
 268
182
Sebze
9
268
177
Gencîneya Peyvan - 4 Qapax, Pêshgotin, ferhengok, çavkanî
 6
 107
66
Endamên Bedenê-01
 10
 268
192
Endamên Bedenê-02
 10
 268
201
Endamên Bedenê-03
 10
 321
224
Endamên Bedenê-04
 10
 268
204
Endamên Bedenê  Hîndarî-01
13
347
189
Pirtûkê ABC bi wêneyan - 3
33
741
623