Pirtûkên Kurmancî

 Kirmanckî

 Gencîneya Peyvan

 [1] [2] [3] [4]
 Tebayên kedî-2, rûpel 2

 vegere


Kurm. Kirm. Tr D |