Pirtûkên Kurmancî

 Kirmanckî

 Gencîneya Peyvan

 [1] [2] [3] [4]

 Tebayên kovî-2, rûpel 4

 vegere


Kurm. Kirm. Tr D |