Kitabê  Kurmanckî

 Kirmanckî
 Niyade, binivisne, birengne!


Kurm. Kirm. Tr D |

Karo ke nê qismê sîte der o, bi kurmanckî amo nushtene. Keso ke wazeno nîna ra nîmûneyan bivîno, ganî qismê "Kurm" --> "Kurmanckî" de nîyado.

Pirtûkê "Binêre, Binivisîne, Birengîne" henî amo virashtene, ke merdim bishîkiyo bi pirtûkê "Xwendin ronahî ye" ra piya bixebetîyo.

Sey ke êno zanayene, domanê Kurdan, verê mektebî pêgirewtena qeleme nêmusenê û nayê re kî pêgirewtena qeleme de zametîyan ancenê. Seba wedardena nê zametîyan û sebeta ke domanî bi zereweshîye bimusê, verê derbazbîyena herfêde neweye, tayê musnayenê hetkarî amê dayene.

Ganî merdim balê xo bido ser, ke doman verde bi bêçika xo, dima kî bi qeleme ver bi tîre, nushtena herfan ser o shoro û nixtika raste ra dest bi nustena herfan bikero.

Bi prensîp, hona ke domanî herfa verêne rind nêmusê, ganî merdim derbazê herfêde neweye mebo.

Ma bawer kemîme, tawo ke merdim gorê nê metodanê corinan bixebetîyo, ma shîkînîme rojanê pêynîye de berhemanê rindan, yê ke ma zaf kenê zerewesh , bigême.

Astarewo ke cêrê rûpele amo dayene, seba musnedaran o.

 

© Alan DILPAK