Kitabê  Kurmanckî

 Kirmanckî
 Wendene roshtî ya


Kurm. Kirm. Tr D |

Karo ke nê qismê sîte der o, bi kurmanckî amo nushtene. Keso ke wazeno, nîna ra numuneyan bivîno, ganî qismê "Kurm" --> "Kurmanckî" de nîyado.

Pirtûkê "Xwendin ronahî ye" henî amo amadekerdene ke merdim bishîkîyo bi pirtûkê "Binêre, Binivisîne, Birengîne" ra pîya bixebetîyo.

Ma, bi ca ardena tayê nîshanan wast ke, musayene bi nê pirtûkan tayîna bibo asan. Pirtûk hetê metodî ra henî amo hazirkerdene ke wendox bishîkîyo xoser bixebetîyo. Nîshanê ke pirtûk de estê, sere ra hetanî pêynîye hevalîya wendoxî kenê. Seba naye kî ganî nê nîshanî hetê wendoxî ra rind bêrê shinasnayene.

No pirtûk bi metodê analîtîkî amo amadekerdene. Bi dîyena ma, no metod seba domananê kurdan, metodêde tewr rind o. Heto bîn ra, demo ke domanî bi nê metodî vengan bimusê, shîkînê înan her het ra xoser bixebetnê. Wendox shîkîno vengê ke newe muso, înan bi venganê bînan ra, yanê bi venganê verênan ra pîya bixebetno. No metod virêndîya domanan keno ra. Ê, bi hetkarîya nê metodî, xoser shîkînê nê vengan ra vatenanê bînan bivirazê.

Seba metodê musayene, rêza herfan pirtûk de, goreyê alfabeye niya. Herfa ke newe êna musayene, pêwendîya xo bi herfanê verênan ra esta. No sebeb ra kî ganî gor rêza herfanê pirtûkî bêrê musayene.

Seba musayenêda raste, ganî metodê "dîyene, heshnayene, kerdene" tim bêro xebetnayene. Demo ke nînan ra yew kêm bo, musayenêda raste nêbena.

Verê derbazbîyena vengan, ganî domanî dersanê verênan de tayê vatenê ke sey yewbînî dest kene ci, înan bishinasnê. Bi nê qeydeyî, pêwendîye mîyanê doman û dibistanî yêna virastene. Seba nê armancî kî tayê wêneyê nê pirtûkî rîpelanê 7-10 de amê dayene.

Ferhengê nê pirtûkî, ferhengo ke pirtûkê "Niyade, Binivisne, Birengne" ra tayîna derg û bingeyî yo. Bê guman naca armancê ma amedekerdena yew ferhengî niya. Seba naye kî kêmiyê ey zaf ê. Ganî hevalê musnedarî na lîste û nê ferhengî bigêrê çiman ver. Ma wast, ke bi na lîste û nê ferhengî karê musnedaran bikerîme sivik û hetkarîya dînan bikerîme.

© Alan DILPAK