Derheqê xanepele de

 
 

Kirmanckî
 


Kurm. Kirm. Tr D |
 
Wêne(resim) 1: Bi wêneyî êno çiman ver, ke mordem shîkîno bi çar ziwanan agahîyan derheqê na xanepele de biwano. No ca zerê xelekanê sipîyan de ro.
Kurm --> Kurmanckî
Kirm. --> Kirmanckî
Tr --> Tirkî
D --> Almankî

Nameyê ziwanî yo surî kî seba ziwanê aktîvî yo. (Na ca de
Kirm --> Kirmanckî). Tawo ke shima bi mereyî da nameyê bînî ro, shima shîkînê agahîyan bi ziwananê bînan kî biwanê.
 
Wêne 2: Na xanepele de xebatê bi di ziwanan ênê shinasnayene, kurmanckî û kirmanckî (dimilkî). Angorê resmanê ma, nika ma agahîyan derheqê "kitabanê kirmanckî" (xeleka keske) wanenîme. Tawo ke shima bi mereyî da nameyê bînî, (kirmanckî -xeleka sure) ro, shima shîkînê agahîyan derheqê "kitabanê kurmanckî" de kî biwanê.

 

Wêne 3: Wêneyê bi çerçeveyê keskî û nushteyê keskî ere rîpelêda bîne amê girêdayene. Tawo ke shima bi mereyî da nameyê wêneyî yan kî nushtî ro, shima xo resnenê rîpelêda bîna girêdayîye.
 
Demê shima derg, kêfê shima wesh bo!