Nivisî  Kurmanckî

 Kirmanckî


Kurm. Kirm. Tr D |
 
Karo ke nê qismê sîte de ro, bi kurmanckî amo nushtene. Keso ke wazeno, nîna ra nimûneyan bivîno, ganî qismê "Kurm" --> "Kurmanckî" de nîyado.

Dostê delalî,

Ma no vatish seba dîskusyon û niqashkerdishê shima çap kerd. Shima shîkînê nê vateyan kopî bikerê û seba dîskusyon û niqashanê xo pê kar bikerê.

 
 
Rexne, pêshnîyaz û dîyenanê xo kî shima shîkînê ma rê birushnê. Mawo demêde kilm de seba cewabê shima hewl bidîme.
 
 
Vengdayîsh: Hevalê ke bi karê perwerdeyî mijûl benê, shîkînê vateyanê xo ma rê bikerê raye. Mawo vateyanê shima yê bi deqrî nê rûpelan de bivecîme.
 
Ma hêvîdar îme, ke shima vateyanê xo dîsketan ser o yan kî bi raya e-mailî ma rê birûshnê.
 

Bi zereyêde pak û hêvîya serkewtene.

 

© Alan Dilpakê shima