Nivisî  Kirmanckî

 Kurmanckî


Kurm. | Kirm. | Tr | D |

Dostê delalî,

Ma no vatish seba dîskusyon û niqashkerdishê shima çap kerd. Shima shîkînê nê vateyan kopî bikerê û seba dîskusyon û niqashanê xo pê kar bikerê.

 Nushte / nivis    Nushtox
 Ziwanê dayike    Lerzan Jandîl
 Tayê problemanê zîwanê ma ser o    Munzur Çem
 Newroze mebone "Nevruz"e    Munzur Çem
 Mabixêrdî    Munzur Çem
 Sherm    Munzur Çem
 ziwano resmî bi kurdkî wendish     Munzur Çem
 
 
Rexne, pêshnîyaz û dîyenanê xo kî shima shîkînê ma rê binushnê. Çiqas ke destebnera ma ra ame, demêde kilm de cewabê shima dame.
 
Vengdayîsh: Hevalê ke bi karê perwerdeyî ra mijûl benê, shîkînê shanikanê xoyê kilmekan û bîyografîyê xo ma rê birusnêne. Ma shanikê shimayê ke karê perwerdeyi rê benê, nê rûpelan de dame. Keremê xo bîyografîyê shima nêm rîpele ra zêder nêbone.
Nusteyanê xo bi dîsketan yan kî bi raya e-mailî birûsnêne.
 

Bi wastish û hêvîya serkewtene.

 

© Alan Dilpakê shima