Munzur Çem kam o?

 
ragêre

Shanike 

Nushte /Nivis 

 Nimûne

 

 Bi kilmekîye heyatê Mûnzûr Çemî.

Rojnamevan-nustox Mûnzûr Çem, 1945 de dewa Kêxî (Cêxî) Qurze de ame dînya. Mektebo virên dewa Kêxî Seter de, mektebê wertî kî Qeza Dersîmî Nazmîya de wend. 1996 de Kolejê Sihhatî yê Dîyarbekîrî (Dîyarbakir Saglik Kolejî), 1971 de Mektebê Ûktîsadî û Tîcarîyo Berz yê Ankara qedena.

Mûnzûr Çem, 1970 ra bi nika yew het ra maqale, roman û shanikan nusneno, heto bîn ra kî sanik û kilamê ke mîyanê sharî der vajînê, înan dano arê, ano pêser. Maqalê eyî ekonomî, polîtîka û kulturî ser o yê. Têpîya îmla û granerê kîrmanckî ser o kî xêlê kar û gureyê xo esto.
Çi esto ke hal û ûsul ra gore o mecbur mendo, nusteyê xo bi cîya cîya îmazayan nûsnê. Tayê îmzayê ke heta nika no kar pê kerdo na yê: H. Toprak, A. Tash, M. Çem, B. Íîlan, S. Dîlan, Mîrzalî Çîmen ûêb.

Cîya cîya tayê meselan ser o broshurê Mûnzûr Çemî kî estê. Maqaleyî, lawikî, shanikê arêkerdeyî û hîkayê nustoxî, hata ewro xêlê kovar û rojnameyan de vejîyê û hona kî vejînê. Grubo ke çend serrî yo îmla û gramerê kirmanckî ser o gureyeno (xebetîno) û Swêd de kovara Vate vezeno, Mûnzûr Çem înan ra yew o. Nustox naye de temsîlkarê na kovare yê Almanya wo, rojnameya hefteyî Roja Teze de, 15 rojî de reyê kirmanckî maqaleyan nusneno.

Heto bîn ra M. Çem xebatkarêde heqanê mêrdîman (mordeman) o. Kurdîstan û Tirkîya de rewsha (halê) heqanê mêrdîman ser o xêlê kar û gureyê xo esto.

Mûnzûr Çem, sazkerdoxanê Kurd-PEN ra yew o (ju yo).

E-Mail: 
munzurcem@aol.com