Shanikê kilmî  Kirmanckî

 Kurmanckî


Kurm. | Kirm. | Tr | D |
 
Havelê delalî
 
Shima sîkînê shanikê kilmê ke nê rûpelan de rê, xanepele ra biancê komputerê xo ser û xebat û karê xo yê mektebî de bixebetnêne.
 
 Shanikê kilmî Nushtox / arêkerdox
 Qemer û maya xo Lerzan Jandîl
Hewnê Newroze Munzur Çem
Alik û Fatike Munzur Çem
Shanika Astorê Sirrî û Sûyarîyê Serî Munzur Çem
Shanika Azlanê Çêneke Munzur Çem
Shanika Rozbintecîr û Çêna Pashayî Munzur Çem
Shanika Arzuxane û Qemerî Munzur Çem
Shanika Shah Îsmaîl û Qemer Tayînî  Munzur Çem
Shanika Pashayî û Hîrê Lajênê Xo  Kemal Ünal
Shanika Lajê Pîre û Shayê Maran  Munzur Çem
Shanika Luye û Biza Kole  Munzur Çem
 
 
Rexne, pêshnîyaz û dîyenanê xo kî shima shîkînê ma rê binushnê. Çiqas ke destebnera ma ra ame, demêde kilm de cewabê shima dame.
 
Vengdayîsh: Hevalê ke bi karê perwerdeyî ra mijûl benê, shîkînê shanikanê xoyê kilmekan û bîyografîyê xo ma rê birusnêne. Ma shanikê shimayê ke karê perwerdeyi rê benê, nê rûpelan de dame. Keremê xo bîyografîyê shima nêm rîpele ra zêder nêbone.
Nusteyanê xo bi dîsketan yan kî bi raya e-mailî birûsnêne.
 

Bi wastish û hêvîya serkewtene.

 

© Alan Dilpakê shima