Lerzan Jandîl kam o?

 
ragêre

Shanike 

Nushte /Nivis 

 Nimûne

Lerzan Jandîl serra 1958 de dewa Gimgimî Xelefa de amo dinya. Tawoke dewa dê de mekteb beno ra, o panc serre bîyo.

Sebeta ke shagirtî kêm bîye, o kî girewto mekteb. Hîrê serrî dewa xo de waneno. Hardlerzê serra 1966î de shono Mardîn û mektebê verênî naca qedêneno. Serra 1974 de Mektebê musnedaranê mektebanê verênî qedênbeno û hewt serrî musnedarîye keno.

O cuntaya 1980 ra dime xêlê rayan êno girewtene. L. Jandîl serra 1982 de mecbur maneno welatê xo û 1985 de kî Tirkîye terk keno, êno Almanya.


L. Jandîl Almanya de sey pedagogî, bi domananê 3 ra hetanî 6 serrîyan xebetîno. Xêca naye ziwan, tarixê kurdan yê sedserra pêynîye û dînan ser ro kî gurîno.

Na derheq de rojnaman û kovaran de nivisê xo vecînê.

L. Jandîl wayîrê di domanano.

ljandil@t-online.de