Shanikê kilmî  Kurmanckî

 Kirmanckî


Kurm. Kirm. Tr D |
 
Karo ke nê qismê sîte der o, bi kurmanckî amo nushtene. Keso ke wazeno, nîna ra nîmûneyan bivîno, ganî qismê "Kurm" --> "Kurmanckî" de nîyado.

 
Havelê delalî
 
Shima sîkînê shanikê kilmê ke nê rûpelan de rê, xanepele ra biancê komputerê xo ser û xebat û karê xo yê mektebî de bixebetnêne.
 
 
Rexne, pêshnîyaz û dîyenanê xo kî shima shîkînê ma rê binushnê. Çiqas ke destebnera ma ra ame, demêde kilm de cewabê shima dame.
 
Vengdayîsh: Hevalê ke bi karê perwerdeyî ra mijûl benê, shîkînê shanikanê xoyê kilmekan û bîyografîyê xo ma rê birusnêne. Ma shanikê shimayê ke karê perwerdeyi rê benê, nê rûpelan de dame. Keremê xo bîyografîyê shima nêm rîpele ra zêder nêbone.
Nusteyanê xo bi dîsketan yan kî bi raya e-mailî birûsnêne.
 

Bi wastish û hêvîya serkewtene.

 

© Alan Dilpakê shima