Kitabê  Kirmanckî

 Biza kole


Kurm. | Kirm. | Tr D |

 Nushtox / Arêkerdox  Resimvirashtox  Alîkar / Hedkar
 Aydin BINGÖL  Reshad YÛSIF  Alan DILPAK

 

 

 

Jû beno jû nêbeno. Ju dewe de jû pîre û ju luye bena. Pîra kokime xo rê her roj shona bizanê xo doshena, shit ana holika xo de nana ro, ke bishimo, ya kî amên bikero.