Pirtûkên Kirmanckî

 Kurmancî


Kurm. | Kirm. | Tr | D |

Dema ku we bi mishk li wêneyên pirtûkên bi çarçeveya shîn xist, hûnê xwe bigihînin rûpalên agahî û nimûne ji wan pirtûkan.

 

 

 
  Hûn dikanin nimûneyan jibo karê xwe kopî bikin

 

 

 
Ligor daxwez û pêshniyazên we em diknanim nimûneyên ji pirtûkan her dem biguherim.