Kitabê  Kirmanckî

 Hewnê Shîlane


Kurm. | Kirm. | Tr D |

 Nushtox  Resimvirashtox  amadekar / Kirmanckî
Alan DILPAK   Oktay BINGÖL  Aydin BINGÖL

Shîlane kewte cilan, welatê dayik û pîyê xo verê çimanê xo de ard berd û dima kewte hewnêde giran û hewnîyayenêde derg.