Kitabê  Kirmanckî

 Kermo çimvesan


Kurm. | Kirm. | Tr D |

  Nushtox Resimvirashtox  amadekar / Kirmanckî
 Alan DILPAK  Oktay BINGÖL  Aydin BINGÖL

Qelewoyî zerrîya xo de vat:

"Dê se beno, nêzo ez bishîkîyê dolimêna tîjîya rojî bîvînê."

Bi no xem û xeyal dest bi berbayene kerd.