Pirtûkên Kurmancî

 Kirmanckî

Pirtûkê wêneyan bi ABC 1-2-3

 A|B|C|Ç|D|E|Ê|F|G|H|I|Î|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|Sh|T|U|Û|V|W|X|Y|Z|


Kurm. Kirm. Tr D |