Kitabê  Kurmanckî

 Kirmanckî

Pirtûke wênan bi ABC 1-2-3


Kurm. Kirm. Tr D |

Karo ke nê qismê sîte de ro, bi kurmanckî amo nushtene. Keso ke wazeno, nîna ra nimûneyan bivîno, ganî qismê "Kurm" --> "Kurmanckî" de nîyado.

 

 

 

Mayêne, pîyêne, pedagogêne!

"Pirtûkê wênan bi ABC" seba hetkarîya ma û piyanê domanan û pedagogan amê hazirkerdene. Musayisho rast, mîyanê kay de êno avêberdene. Musayîsh de ganî merdim qe zor medo domanan. Pîlê ke bi domanan ra xebetîne, shîkînê avêshîyena înan de bibê wayirê pare. Çîyê ke merdim wazeno ke domanî wendene û nustene ra ravêr bimusê, nê kitabî de estê.

Domanî bi heshnayena nameyanê wêneyan, hem shîkînê xezna qesanê xo bikerê hîra, hem qesekerdena xo bikerê rast û rind, hem kî venganê ziwanê kurdkî nas bikerê.

Eke domanî shiklê her vengî xo vîr de bigêrê, demê wenden û nivisnayene de ci re bena rehetîye.

Angorê sitandardê musayena domanan, wêneyê ke ci re wesh ênê, ê amê dayene. Bi rengnayena wêneyan ganî domanî pêguretena qeleme bimusê û dimê ra kî rengan nas bikerê.

Seba serkewtishê armancê nê pirtûkî, keremê xo rengnayene ra ravêr û dime, domanan de wêneyan ser ro qeseykerdene xo vîr ra mekerê!.

Sey:

Xezale qij a. / Xezale remena.

Xezale rindek a. / Xezale tersena ûêb.

Seba ke bi qeleme nushtena domanan hîra û xurt bo, nê pirtûk de tayê wêneyî bi rengo rakerde amê çapkerdene. Ganî domanî verê rengnayena wêneyan, wêneyan ser ro bi qeleme bixebetîyê û înan tamam bikerê.

 

 © Alan DILPAK