Kitabê  Kirmanckî

 Kurmanckî
 Pirtûkê wênan bi ABC 1-2

 A|B|C|Ç|D|E|Ê|F|G|H|I|Î|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|Sh|T|U|Û|V|W|X|Y|Z|


Kurm. | Kirm. | Tr | D |

Mayêne, pîyêne, pedagogêne!

"Pirtûkê wênan bi ABC" serba hetkerdena ma û piyanê domanan û pedagogon amê hazirkerdene. Musayenêde rashte teyna mîyanê kay de êna hîrakerdene. Ganî mordem qe zor medo domanan. Pîlêke domanan de xebetîne, shîkînê avêshîyena înan de bibê wayîrê pare. Nê pirtûkî (kitabî) de çîyêke mordem wazeno domanî verê wenden û nivisnayene bimusê, estê.

Domanî ebi heshnayena nameyanê wêneyan, hem shîkînê xeznaqesanê xo bikerê hîra, hem qesekerdena xo bikerê rasht û rind, hem kî venganê ziwanê kurdî nas bikerê.

Heke domanî shiklê her vengî xo vîr de bigêrê, demê wenden û nivisnayene de ci re bena rehetîye.

Angorê sitandardê musayena domanan, wêneyêke ci re wesh ênê, amê dayene. Ebi rengnayena wêneyan ganî domanî pêguretena qeleme bimusê û dimê ra kî rengan nas bikerê.

Seba cirestena armancê nê pirtûkî, keremê xo rengnayene ra ver û dime domanan de wêneyan ser ro qesekerdene xo vîra mekerê!.

Sey:

Xezale qij a. / Xezale remena.

Xezale rindek a. / Xezale tersena ûêb.

Seba hîra û xurtkerdena bi qeleme nivisnayena domanan, nê pirtûkî de tayê wêneyî bi rengê rakerdeyî amê çapkerdene. Ganî domanî verê rengnayena wêneyan ebi qeleme wêneyan ser ro shorê û wêneyan tamam bikerê.

 

 © Alan DILPAK –  Lerzan JANDÎL