Vervatene

 
 

Kirmanckî
 


Kurm. Kirm. Tr D |
 

Hevalê delalî,

Shima shîkînê na xanepele de agahîyan derheqê xebat û berhemanê Alan Dilpakî de bivînê û biwanê.

Armanc û hêvîya na xanepele na yo, ke seba perwerdekerdena domananê kurdan ya ziwanî de bibo destek.

 
Rewsche: Seba dersanê kirmanckî materyalî hona zaf kêmî yê.
 
Gure, gazîye û lom: Kitabê ke ma seba çapkernene amade kenîme yan qe nênê çapkerdene, yan kî zaf herê ênê çapkerdne. Eke nê kitabî bêrê çapkernene kî nêkunê destê hevelanê ke na kar de rê. Seke shima kî zanenê, na raya înternetî çareserîyêde bingeyîye niya. Seba naye ma washt, ke hevalê ke karê mektebî mîyan de rê, teyna meverdîme û tayê materyalan bikeme xizmetê karê nînan yê mektebî.
 
Ma na xanepele de ca da tayê kitab, shanikanê kilman, vate û nimûneyan. Derheqê nînan de agahîye rûpela nînan de ra.
 
Seba hêrînayena kitaban adres rîpela lîsteya kitaban der o. Shima shîkînê bi raya e-mailî û postê nê kitaban biwazê.
 
Teknîk seba ma wo kî: Ma kî zanenîme, ke na raya înternetî çareserîyêde bingeyîne niya. La belê dîyen û bawerîya ma a wa, ke ma ganî her îmkana teknîkî bixebetnîme. Zaf hevalê ma yê ke îhtîyacê xo bi nê materyalan estê, wayîrê yew komputerî niyê. Seba naye kî rica ma, hevalanê ke wayîrê yew komputerî yê, ra a wa, ke nê nimûneyan biresnê, hevalanê ke nê karî de xebetînê.
 
Bi na bawerî û hêvîye shima rê karê shima de serkewtene û avêshîyene wazenîme.
 
 
 
© Alan Dilpak