Kitabê  Kirmanckî

 Kurmanckî

 Niyade, binivisne, birengne

 nimûne:

 [1] [2] [3] [4] [5]


Kurm. | Kirm. | Tr | D |